pl

Higroterma

Elektroniczna higroterma kontroluje temperaturę i wilgotność względną w szafach i obudowach układów elektrycznych i elektronicznych. Przy osiągnięciu zadanych wartości załącza ogrzewanie lub wentylację. Zapobiega w ten sposób tworzeniu się kondensatu na podzespołach elektronicznych. Dioda LED wbudowana w pokrętło informuje o pracy układu.
Napięcie pracy AC: 230 V, 50/60 Hz
Zakres temepeatury: 0–60°C
Zakres wilgotności: 50–60% wilgotności względnej

Zakres dostawy: higroterma.

Dostępne warianty

Opakowanie Numer katalogowy
1 szt. RA020000004
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito