pl

Termostat

Urządzenie do regulacji temperatury wewnątrz szafy:


KTO – termostat (regulator) do sterowania ogrzewaniem (obwód zostaje załączony przy spadku temperatury poniżej progu żądanego na skali termostatu),
KTS – termostat (regulator) do sterowania chłodzeniem (obwód zostaje załączony przy wzroście temperatury powyżej progu żądanego na skali termostatu).
 

Zakres nastawienia: 0–60ºC, różnica temperatur załączania ok. 7 K
Moc załączania: KTO 1140 otwierający: 6 A (4) 250 VAC,
                               KTS 1141 zamykający: 6 A (2) 250 VAC
Mocowanie: Zaciski na 35 mm szynie nośnej DIN (EN 50022);

Wymiary: 60 x 33 x 35 mm

Zakres dostawy: termostat.

Dostępne warianty

Rodzaj Numer katalogowy
Termostat KTO 1140 RA020000002
Termostat KTS 1141 RA020000003
Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito