pl

Wyspa Zimna

Schemat budowy Wyspa Zimna

   Rosnąca wydajność serwerów powoduje zwiększanie zysków ciepła w serwerowniach. Stosowanie konwencjonalnej klimatyzacji precyzyjnej w wielu przypadkach jest niewystarczające lub nieekonomiczne. Najczęstszy problem stanowią tzw. „hot spoty”, czyli pojawiające się w serwerowni miejsca o podwyższonej temperaturze, zlokalizowane w pobliżu sprzętu IT o dużej gęstości upakowania (np. serwery typu blade). Poprawę warunków chłodzenia zapewnia stałe wydzielenie stref zimnych i ciepłych. Rozwiązanie to ogranicza niekontrolowane mieszanie się powietrza gorącego wypływającego z urządzeń IT z powietrzem zimnym pochodzącym  z klimatyzatorów. Dalszy wzrost efektywności uzyskujemy przez ograniczenie kubatury strefy zimnej, czyli zabudowę korytarza w tak zwaną Wyspę Zimna. Takie rozwiązanie zwiększa skuteczność klimatyzacji i obniża koszty utrzymania serwerowni.

W zabudowie zimnego korytarza można wykorzystywać chłód dostarczany przez klimatyzatory kubaturowe spod podłogi technologicznej lub przez klimatyzatory międzyszafowe wbudowane w system korytarza. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, standardowe rozwiązania Wyspy Zimna oferujemy w wariantach konfiguracyjnych wynikających z wysokości zabudowy oraz szerokości korytarza. Wysokość zabudowy występuje w wariancie „NISKA” (wysokość korytarza jest równa wysokości szafy) oraz „WYSOKA” (wysokość korytarza jest wyższa o 240 mm od krawędzi szafy). Szerokość korytarza występuje natomiast w wariancie 1000 lub 1200 mm. Istnieje możliwość wykonania nietypowych zabudów Wyspy Zimna. Rozwiązania specjalne są oferowane indywidualnie.
 

Realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito